Table of Contents

Editorial

Daniela Fodor
PDF
253-254

Original Papers

Ziwei Wen, Xuemei He, Chongqing Chen, Jing Sun, Jiangyan Yin, Tiantian Wang, Ziyu Liu, Li Wang, Nanlan Yang
PDF
255-262
Yuxi Yan, Qinghua Liu, Huafang Zhang, Yegang Chen, Qiannan Wang
PDF
263-269
Nan Xu, Qiang Zhu
270-278
Ko-Jen Li, Huan-Chen Lin, Chiao-Feng Cheng, Tiffany Ting-Fang Shih, Cheng-Hsun Lu, Peemongkon Wattananon, Wen-Shiang Chen, Hsing-Kuo Wang
PDF
279-287
Daniel Merkel, Ebaa Albarri, Masuod Yousefzada, Marko Boehm, Michael Gottwald, Christoph Schneider
PDF
288-295

Reviews

Corinna Trenker, Christian Görg, Yi Dong, Xin Wu Cui, Ehsan Safai Zadeh, Amjad Alhyari, Oliver Kripfgans, Christoph F. Dietrich
296-303
Nana Li, Fang Nie, Yao Wang, Wenjing Pang, Wenzhu Wang, Yunpeng Zhao, Yingying Jia
PDF
304-311
André Ignee, Kathleen Möller, Ruth Thees-Laurenz, Ehsan Safai Zadeh, Christian Görg, Jean Michel Correas, Nitin Chaubal, Vito Sansone, Christian Jenssen, Yi Dong, Manuela Götzberger, Maria Franca Meloni, Xin Wu Cui, Christoph Klinger, Chiara DeMolo, Serra Carla, Adrian Lim, Pintong Huang, Nathally Espinosa Montagut, Christoph Frank Dietrich
PDF
312-324
Carmelo Pirri, Nina Pirri, Carla Stecco, Veronica Macchi, Andrea Porzionato, Raffaele De Caro, Levent Özçakar
PDF
325-329
Mircea Negruțiu, Sorina Danescu, Theodor Popa, Adrian Baican
PDF
330-339

Pictorial essay

Tomasz Poboży, Wojciech Konarski, Kamil Poboży, Julia Domańska
PDF
340-346

Continuing education

Paschalitsa Serchan, Laura Griseto, Geraldine Armissoglio, Gabriella Iohom
PDF
347-351

Case reports

Andreea-Amalia Pârv, Cristina Vajas, Ovidiu Anchidin, Andrei Puiu, Andrei Ștefan, Ovidiu Bochis, Ștefan Spînu, Horia Roșianu
352-354
Gregor Laimer, Johannes Deeg, Hannes Gruber, Elisabeth Skalla-Oberherber, Yannick Scharll, Alexander Loizides
PDF
355-358

Letter to the editor

Tina Becic, Ruzica Perkovic-Avelini, Damir Fabijanic
PDF
359-360
Fengyu Jiang, Dingfa Chen
PDF
360
Yaqun Tang
PDF
361
Mustafa Turgut Yildizgoren, Fatih Bagcier
PDF
362-363
Fenglin Jiang, Jingjun Zhu
PDF
363
Wei-Ting Wu, Ke-Vin Chang, Levent Özçakar
PDF
364